Page 72 - Pössl 2021
P. 72

                            www.pössl.se
 HUSBILAR PUKAVIK EN UTFLYKT TILL PUKAVIK LÖNAR SIG
Husbilar i Pukavik AB
Adress: Gustavstorpsvägen 691, 375 91 Mörrum Tel: 0454-522 51
Tel: 0703-44 63 93
E-post: info@husbilarpukavik.se
Webb: www.husbilarpukavik.se / www.pössl.se
Med reservation för tekniska förändringar och felaktig information. Observera att några av illustrationerna i denna broschyr kan innehålla dekorationer, design eller specialutrustning som inte ingår i leveransen eller för vilka extra kostnader tillkommer. Alla mått i millimeter om inte annat anges. Uppgifter om teknik, vattenförsörjning och priser finns i separat prislista. Färgavvikelser kan förekomma på grund av tryckprocessen. Priserna inkluderar den i skrivande stund gällande momsen. Gäller för fordonsleverans till och med 31 december 2020. Priserna från 2021-01-01 kan skilja sig. Stand 08 / 2020 – Version 1
* Enligt EG-direktiv 97/27 EG och EN 1645-2 inkluderar "vikten i körklart skick" fordonets tomma vikt – inklusive förare (75 kg) och fyllda bränsletankar samt följande basutrustning: Vattentank med reducerad volym (20 l), en fylld gasflaska i aluminium (15 kg) och en kabeltrumma (4 kg). Den tekniskt tillåtna totalvikten får inte överskridas genom personlig utrustning, medföljande passagerare och annan specialutrustning. Med installation av specialtillbehör minskas nyttolasten, och antalet tillåtna personer kan i förekommande fall minska.
Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt på fordonen motsvarar den kunskap som finns tillgänglig vid tiden för tryckning och de europeiska reglerna för godkännande. Dessa kan komma att ändras innan fordonet köps eller levereras.
Avvikelser inom ramen för fabrikstoleranserna (+ / - 5 % max.) är möjliga och tillåtna.
   68   69   70   71   72